Acute zorg, het 24ste Nationale Spoedzorg Congres

Slimmer organiseren van acute zorg

De kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg staan onder druk. De vraag naar spoedzorg groeit, het aantal acute zorgmedewerkers is schaars en de werkdruk is hoog. Zorgcoördinatie en regionale samenwerking zijn slechts een deel van de oplossing. De komende tijd wordt vooral ook veel verwacht van nieuwe technologieën en digitale toepassingen die het leven van patiënten, artsen en andere medewerkers aanzienlijk zullen verbeteren. Welke digitale middelen en mogelijkheden zijn er, of komen er snel aan? In hoeverre vergroten zij de inzetsnelheid, de kwaliteit en het werkplezier in de acute zorg? En kunnen deze innovatieve oplossingen de werkdruk en de kosten verlagen?

Deze vragen staan centraal tijdens het 24ste Nationale Spoedzorgcongres op 3 november 2023 in Utrecht. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En ga het gesprek aan met andere professionals in de acute zorg en schrijf u in.

 • 3 november 2023
 • }09:00 - 17:15
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 425,- (btw-vrij) - Vroegboekprijs € 350,- (btw-vrij)

in samenwerking met

Programma

 • 08:30 | Ontvangst en inschrijving

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Er zijn vijf plenaire sprekers. Aan het eind van hun voordracht is er tijd voor vragen en discussie.
 • Het programma bevat drie rondes met parallelsessies. U kunt steeds kiezen uit een sessie met een aantal korte (flits)presentaties of een workshop/kennissessie. Dit kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.
 • In de parallelsessies staat interactieve kennisoverdracht centraal. Bij de langere sessies is er ruimte om vragen te stellen en kennis en ideeën te delen. Een aantal sprekers sluiten hun voordracht af met concrete tips.
 • 09:00 | Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Arold Reusken
 • Blok 1: Digitale ondersteuning van spoedeisende patiënten
 • 09:15 | Digitale ondersteuning in de acute zorg: van innovatie naar implementatie

Er wordt in de (acute) zorg al jaren gebruik gemaakt van online ondersteuning van medische beslissingen oftewel artificiële intelligentie (AI). Door nieuwe toepassingen en mogelijkheden kwam AI dit jaar in een stroomversnelling terecht. Uit onderzoek blijkt dat de geadviseerde beslissing via AI even goed of zelfs beter is dan die van de zorgprofessional. Arts Joost Huiskens gaat in op de implementatie van online beslissingsondersteuning in de acute zorg: Voor welke online toepassingen kies je? Hoe kun je AI zorgvuldig beheren om ervoor te zorgen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s? Wat levert het op qua efficiëntie, kostenbeheersing, inzetsnelheid en kwaliteit? En hoe kan het de werkdruk verlagen?

Joost Huiskens | Arts en account executive Health Care Microsoft

Lees meer

Huiskens werkt bij Microsoft Nederland en kent de Nederlandse zorg door en door. Hij reist heen en weer tussen Sillicon Valley en Europa. In Nederland is hij verantwoordelijk voor de contacten met alle UMC’s.

 • 09:45 | Parallelsessies over online ondersteuning van patiënten voorafgaand aan de acute zorg

U kunt kiezen uit twee parallelsessies (A en B). Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën en ervaringen met andere deelnemers. U kunt kiezen uit een sessie met een aantal korte presentaties of een workshop/kennissessie.

Er zijn tal van apps en websites voor patiënten die met spoed informatie en hulp zoeken. Kunnen dergelijke online hulpmiddelen de werkdruk verlagen en het werkplezier verhogen? Als de NTS triage-software voor iedereen beschikbaar zou komen via een app, gaat dan de snelheid en kwaliteit van zorgverlening omhoog? En wat zijn de ervaringen met spoedpatiënten die zich online melden bij een huisartsenpost en van te voren online gegevens invoeren? Deze (en andere) vragen komen aan bod in de parallelsessies.

A: Workshop online een consult aanvragen bij een huisartsenpost

Vivienne Westerling | Huisarts en adviseur spoedzorg Eemland
Willemijn Edel| Medisch manager huisartsenpost Rijnmond
Dianne Jaspers | Chief Medical Officer DigiDok
Guus Schrijvers | Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht

Lees meer

Vivienne Westerling (huisarts en adviseur spoedzorg Eemland) en Willemijn Edel (medisch manager huisartsenpost Rijnmond) hebben veel ervaring met online consulten bij huisartsenposten. Zij worden in deze workshop bevraagd door software-expert Dianne Jaspers en gezondheidseconoom Guus Schrijvers.

Vragen die aan bod komen: Wat gaat goed? Wat kan beter? Bespaart online melden professionele tijd? Kunnen huisartsen en triagisten hierdoor vaker vanuit huis werken? Hoe hoog waren de investeringen voor hardware en software? Zijn de melders tevreden? Moesten de triagisten en huisartsen getraind worden om online meldingen te beantwoorden?

Als deelnemer aan deze workshop kun je vragen stellen, eigen ervaringen inbrengen en krijg je gelegenheid om te stemmen en mee te praten over stellingen.

B: Drie presentaties over zelftriage

B1: Hoe gaat Thuisarts.nl zich verder ontwikkelen als keuzehulp bij acute zorg?

Ellen de Hollander | Projectleider R&D thuisarts.nl

Lees meer

Thuisarts.nl biedt betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid over de zorgdomeinen heen. Ook biedt deze site ondersteuning bij het maken van een keuze wie gebeld moet worden bij spoed. Door inzet van AI kan deze functionaliteit van Thuisarts.nl zich de komende tijd verder ontwikkelen en vaker burgers helpen een beslissing te maken wie zij bij welke gezondheidsklachten op welk moment moeten bellen. In deze sessie worden vragen beantwoord als: In hoeverre werkt Thuisarts.nl als voorportaal voor de spoedzorgketen? Worden huisartsen(posten) ontlast door Thuisarts.nl? Is deze (spoed)keuze-functie veilig en betrouwbaar?

B2: Digitale zelftriage voor patiënten
Eva Ouwendijk
| Huisarts en medisch manager bij NEO Spoedzorg

Lees meer

NEO Huisartsenzorg is afgelopen jaar gestart met digitale zelftriage voor patiënten. Deze tool is als stand-alone applicatie al bekend van ‘Moet-ik-naar-de-dokter’ (MINDD). Het verschil tussen MINDD en deze applicatie is dat die niet alleen antwoord geeft op de vraag of je naar de dokter moet, maar ook zelfzorgadviezen geeft en de patiëntgegevens en de gegeven antwoorden koppelt.

Als het antwoord op de vraag of je naar de dokter moet bevestigend is, dan worden de patiëntgegevens en de ingevulde triage antwoorden al digitaal gekoppeld aan het HAP-HIS dossier, zodat patiënt en triagist via digitaal of telefonisch contact verder kunnen gaan met de al door patiënt gegeven antwoorden. De triagist kan zo dus sneller de juiste actie en urgentie bepalen.

Als de patiënt niet naar de dokter hoeft, krijgt hij zelfzorgadvies op maat met eventueel een verwijzing naar Thuisarts.nl. De zelftriage leidt tot minder telefonische belasting met laagurgente ingangsklachten. Hierdoor krijgen de triagisten meer ruimte en tijd voor medische problemen met een hogere urgentie.

B3: Hoe draagt de Spreekuur.nl urgentiechecker op basis van NTS triage bij aan de snelheid en kwaliteit van zorgverlening?
Stefan ten Vergert | Consultant Topicus

Lees meer

De Spreekuur.nl urgentiechecker bepaalt op basis van NTS triage de urgentie van de klacht en geeft bij laag urgente klachten een zelfzorgadvies.

10:45 uur | Koffie- en theepauze en mogelijkeid om elkaar te ontmoeten

 • Blok 2: Beslissingsondersteuning bij het opstarten van acute zorg door triagisten, centralisten en andere zorgprofessionals
 • 11:05 | Recente ontwikkelingen in de triage van acute zorg bij hap's en ambulancezorg in Denemarken: lessen voor Nederland

In Denemarken wordt de acute huisartsenzorg buiten kantoortijd gereorganiseerd. Sinds 2014 heeft de regio Kopenhagen een andere opzet, met vooral telefonische triage door verpleegkundigen via een intern ontwikkeld triagesysteem. Dit Kopenhaagse model is een goed voorbeeld voor de triage die de coördinatiecentra in Nederland nastreven.

Linda Huibers vertelt over het Deense systeem en trekt interessante lessen voor Nederland. Ook bespreekt zij enkele online beslissingsondersteuning projecten die nu lopen in de Deense acute zorg.

Linda Huibers | Senior onderzoeker bij het onderzoekscentrum voor huisartsgeneeskunde in Aarhus (Denemarken)

Lees meer

Kort geleden is een tweede Deense regio overgaan op de Kopenhaagse triage. De overige regio’s volgen in de loop van 2024. Twee regio’s laten de triage buiten kantoortijd voortaan over aan de meldkamer ambulancezorg, die primair gaat over het inzetten van ambulancezorg.

Linda Huibers was onderzoeker van de Nederlandse acute zorg bij IQ health Care. Nu is zij dat van de Deense acute zorg.

 • 11:35 | Parallelsessies over digitale beslisondersteuning voor professionals bij het opstarten van de zorgverlening aan acute patiënten

Er zijn tal van apps beschikbaar voor digitale besslisondersteuning. Elke ROAZ-regio en elke beroepsgroep heeft tegenwoordig wel een eigen acute-zorgapp. Welke apps verlagen de werkdruk en bevorderen het werkplezier en de efficiëntie? Gaat het opstarten van de zorgverlening hierdoor sneller? En in hoeverre verbetert de kwaliteit? Deze (en andere) vragen komen aan bod in de parallelsessies.

U kunt kiezen uit twee parallelsessies (C en D). Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën en ervaringen met andere deelnemers.

C: Artificial Intelligence (AI) op de SEH

C1: Beoordelen röntgenfoto’s op de HAP via AI
Eva Ouwendijk | Huisarts en medisch manager bij NEO Spoedzorg

Lees meer

Sinds deze zomer is het mogelijk om op de HAP rechtstreeks röntgenfoto’s aan te vragen tijdens ANW om fracturen uit te sluiten. Voorheen werden deze patiënten standaard naar de SEH verwezen waar een dure en tijdsintensieve DBC werd geopend. Patiënten zonder fractuur hoeven nu niet meer in deze DBC en zijn daarmee ook sneller klaar. Knelpunt was heel lang wie de foto’s in de ANW moest beoordelen, omdat er dan niet standaard een radioloog in huis is. De oplossing is gevonden in AI: het programma Gleamer ondersteunt de röntgenlaborant in het beoordelen van de foto.

C2: AI- triage op de SEH van het LUMC
Marieke van Buchem | Innovatie Manager AI LUMC

Lees meer

Vanuit het AI-team in het LUMC is Marieke van Buchem al geruime tijd bezig met de ontwikkeling en implementatie van een AI-triagemodel op de SEH. Zij gaat in haar presentatie in op de uitdagingen rondom AI-ontwikkeling en implementatie.

D: Kennissessie: juridische aspecten van digitale toepassingen in de acute zorg

Eline Lam | Advocaat Gezondheidsrecht Kennedy Van der Laan
Anne ten Brummelhuis | Advocaat Gezondheidsrecht Kennedy Van der Laan

Lees meer

Hoe is het gebruik van digitale toepassingen in de acute zorg gereguleerd? Hoe weet je als huisartsenpraktijk of SEH of een digitale toepassing veilig is? Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van deze digitale toepassingen?

Deze vragen staan centraal in deze kennissessie. Lam en Ten Brummelhuis reiken praktische handvatten aan: hoe kunnen zorgorganisaties beslissingen nemen over de aanschaf en het gebruik van veilige en geschikte IT-hulpmiddelen?

12:35 uur | Netwerklunch

 • Blok 3: Vervolgzorg en passende zorginzet
 • 13:15 | Ervaringen met procesinrichting zorgcoördinatie bij Zorgcoördinatie Centrum Midden-Nederland

Het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland zorg ervoor dat mensen met een acute zorgvraag die niet bij hun eigen zorgverlener of behandelaar terecht kunnen vanwege het tijdstip en/of de wachttijd, toch snel de juiste hulp krijgen. Dit gebeurt via telefonische en digitale triage en door het organiseren van aansluitende zorg.

Toosje Valkenburg is een van de steunpilaren van dit centrum. Zij gaat eerst in op de actuele stand van zaken bij het ZCC Midden Nederland. Vervolgens richt zij zich op de coördinatie, nadat de triage heeft plaatsgevonden. Hoe wordt de informatie online doorgegeven aan de juiste hulpverlener op de juiste plek? En als er acute zorg is verleend aan een patiënt en er is vervolgzorg nodig, hoe regelt dit ZCC dan een plek in bijvoorbeeld een eerstelijnsverblijf?

Toosje Valkenburg | Huisarts en medisch directeur UNICUM-Huisartsenzorg, deelnemer Zorgcoördinatie Centrum Midden-Nederland

Lees meer

Het ZCC Midden-Nederland is een regionale organisatievorm in ontwikkeling. In het ZCC werken alle ketenpartners in de acute zorg slimmer samen om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren. Waar mogelijk zitten de zorgprofessionals ook fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovaties te stimuleren.

 • 13:45 | Parallelsessies over vervolgzorg en passende zorginzet

U kunt kiezen uit twee parallelsessies (E en F). Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën en ervaringen met andere deelnemers.

E: Acute geboortezorg

E1: Digitale en datagedreven ondersteuning in de geboortezorg
Lian Siebelt | Bestuurslid Federatie van VSV’s (Verloskundig Samenwerkingsverbanden)

Lees meer

1 juli 2023 is in samenwerking met het LNAZ de weigeringentool voor de geboortezorg gelanceerd. Het Landelijk Platform Zorg Coördinatie-dashboard geeft weer waar in de regio plaats is op verloskamers, kraamafdelingen en neonatologie en hoeveel beschikbare bedden er zijn (per type bed/opname-indicatie). Eerstelijns verloskundigen hoeven hierdoor niet meer rond te bellen, maar kunnen zo met een blik zien waar ze met hun barende terecht kunnen. Ook de ziekenhuizen hebben zicht op elkaars beschikbaarheid en de regionale situatie.

Verloskundigen kunnen via de weigeringentool snel en eenvoudig registreren als een barende vrouw geweigerd wordt. Aan de hand van de cijfers kunnen analyses gemaakt worden waar, hoe vaak en waarom barenden geweigerd worden en kan bepaald worden hoe vraag en aanbod beter op elkaar kan worden afgestemd.
Lian Siebelt vertelt over de mogelijkheden en nieuwste ontwikkelingen van deze tool.

E2: Zorgcoördinatie in de geboortezorg

Lees meer

Informatie volgt.

F: Beschikbaarheid gegevens SEH elders

F1: Hoe gaan we verder met het uitwisselen van patiëntengegevens na stopzetting van de corona-opt in maatregel?
Jan Feenstra |  Senior Consultant Healthcare IT MedicalPHIT

Lees meer

Door de Covid-19-uitbraak in Nederland werd een toenemend aantal patiënten gezien op een andere plek dan de eigen huisartsenpraktijk, zoals op de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Door een tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS kon tijdens de corona periode de professionele samenvatting van het patiënt dossier van de huisarts worden opgevraagd na mondelinge toestemming van de patiënt aan de behandelend zorgverlener.

Sinds april is dit niet langer mogelijk en moet de patiënt de toestemming aan de huisarts geven. In deze presentatie bespreekt Jan Feenstra hoe we om kunnen gaan met het uitwisselen van patiënteninformatie na stopzetting van de tijdelijke maatregel.

F2: Pilot inzage huisartsen van het LPZ-dashboard
Celeste Reker | Adviseur transmurale samenwerking Martini Ziekenhuis.

Lees meer

Namens de werkgroep Huisartseninzage LPZ-dashboard bespreekt Celeste Reker een succesvolle pilot met 15 Groningse huisartsen. De doelstelling van de huisartseninzage in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie is het patiëntenaanbod van de SEH meer te spreiden over Groningse zieken huizen en de toegankelijkheid van de SEH te vergroten (minder ‘code rood’).

Inmiddels hebben bijna 100 huisartsenpraktijken in de provincie Groningen een account voor dit LPZ-dashboard. Reker bespreekt wat de ervaringen zijn over deze pilot. Is deze aanpak ook zinvol en toepasbaar in andere regio’s?

14:45 Pauze en mogelijkheid om elkaar te ontmoeten

 • Blok 4: Hergebruik van data uit de eerste drie blokken
 • 15:15 | Het hergebruik van data in de acute zorg in de praktijk
Tal van zorgaanbieders, onderzoekscentra, zorgverzekeraars en registratiekantoren verzamelen tegenwoordig data voor lange termijn planning, evaluatie en toekomstplannen te maken . (Hoe) worden deze data gebruikt? Worden er te veel of te weinig data verzameld? Wat levert dit op in de praktijk? Stimuleren zij de totstandkoming van een lerend systeem in de acute zorg? Twee sprekers uit het veld delen hun inzichten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

1.  Van algemene ambities naar concrete data-onderbouwde acties in de acute zorg
Roderik Ponds | Director (spoed) zorg SiRM

Lees meer

De organisatie van de acute zorg moet veranderen want de vraag neemt sneller toe dan het aanbod. Dat is de conclusie van de ROAZ-beelden die de laatste maanden zijn gemaakt. Roderik Ponds gaat in op zijn ervaringen met die regiobeelden over hoe concrete data-onderbouwde acties kunnen worden geformuleerd voor:

 • Het dempen van de vraag: door specifieke groepen patiënten te identificeren die mogelijk beter elders of anders hadden kunnen worden geholpen.
 • Het slimmer organiseren van het aanbod: door in beeld te brengen waar de ruimte is om door anders te werken meer patiënten met minder zorgverleners te helpen.

2. Verlagen van de administratielast in de acute zorg via Large Language Models (chatGPT)
Sjoerd de Vries | Data Scientist UMC Utrecht

Lees meer

Sjoerd de Vries demonstreert een concreet voorbeeld waarin een arts-patiënt gesprek automatisch wordt opgenomen en gestructureerd wordt vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Deze toepassing kan door het hele ziekenhuis -en zeker ook in de acute keten- een hoop tijd besparen en daarmee de werkdruk verminderen en het werkplezier vergroten. Is deze toepassing ook breder inzetbaar in de acute zorg?

 • 15:45 | Naar een lerend zorgsysteem in de acute zorg

In een lerend zorgsysteem is het vastleggen en (her)gebruiken van gegevens een integraal onderdeel. Dat geldt ook voor de acute zorg. Alleen dan kunnen we optimaal profiteren van alle mogelijkheden van artificial intelligence, machine learning, beslissingsondersteuning en onderzoek. De laatste jaren maken we grote stappen, maar er is nog veel te doen. Vertrouwen van professionals, burgers en de gehele samenleving is hiervoor essentieel. Dat vertrouwen is afhankelijk van een aantal factoren. Robert licht in zijn presentatie toe welke dat zijn. Hij doet dat aan de hand van voorbeelden met gegevens die in de spoedzorgketen worden vastgelegd en gaat onder andere in op de kwaliteit en koppelbaarheid van registraties, juridische haken en ogen en culturele aspecten.

Robert Verheij | Hoogleraar Transparantie van de zorg vanuit patiëntenperspectief bij Tranzo, Tilburg University en programmaleider Zorgdata en het Lerend zorgsysteem bij Nivel.

Lees meer

Robert Verheij is bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg bij Tilburg University, programmaleider Lerende zorgystemen bij het Nivel en adviseur bij Zorginstituut Nederland. Hij was mede-oprichter van Nivel Zorgregistraties Eerstelijn bij het Nivel. Hij doet onder andere onderzoek naar kwaliteit van gegevensregistraties, data governance, interoperabiliteit, data wetgeving en andere pijlers van een lerend zorgsysteem.

 • 16:05 | Wat is er wettelijk, technisch en organisatorisch nodig om tot optimaal hergebruik van data in de acute zorg te komen?

Data-gestuurde acute zorg is de droom van menig zorgprofessional, onderzoeker en beleidsmaker. Want dit kan een lerende cultuur, optimale spreiding en centralisatie van acute zorg en onderbouwde toekomstscenario’s opleveren. Het liefst zouden we daarvoor data vanuit verschillende zorgaanbieders, gekoppeld op patiëntniveau, willen analyseren. Dat blijkt in de praktijk best weerbarstig. AVG wordt vaak als de belemmering genoemd, maar feitelijk speelt er veel meer. Het goede nieuws is dat we meer zelf kunnen doen en minder afhankelijk zijn van oplossingen die van de overheid moeten komen dan we soms denken.

Vanuit haar aanzienlijke praktijkervaring zal Lies van Gennip schetsen hoe belangrijk kwaliteit van data is, wat al wel kan en hoe dat werkt. Ook in acute zorg; reflecterend op de ervaringen van eerdere sprekers op het congres.

Lies van Gennip | Toezichthouder bij o.a. Albert Schweitzer Ziekenhuis, Koninklijke Visio en Hartstichting en zelfstandig adviseur hergebruik zorgdata

Lees meer

Lies van Gennip was van 2012-2019 als directeur/bestuurder van Nictiz nauw betrokken bij ontwikkelingen als Medmij en Registratie aan de bron, maar hield zich vooral ook bezig met eenheid van taal in de zorg. In 2019 werd zij door de internationale medische terminologie vereniging Snomed International geëerd met een Lifetime Achievement Award.

Sinds 2019 probeert ze in de praktijk bij te dragen aan beter gebruik van zorgdata. Zij was betrokken bij PALGA (dat al 50 jaar pathologie data benut voor onderzoek), ICU data (dat hetzelfde probeert met intensive care data) en op dit moment is ze kwartiermaker Health Data Space Amsterdam (HDSA). HDSA realiseert hergebruik van zorgdata regiobreed, van 1e lijn tot 3e lijn, voor zorgevaluatie, onderzoek, innovatie en beleid.

 • 16:25 | Afsluiting door de dagvoorzitter
 • 16:40 | Netwerkborrel
 • 17:15 | Einde congres

Waarom?

Dit congres zoomt in op de digitale middelen en mogelijkheden die er zijn om de acute zorg slimmer te organiseren en de kwaliteit en toegankelijkheid te verbeteren. Bijvoorbeeld via apps, en kunstmatige intelligentie toepassingen. Wie deelneemt aan dit congres, weet na afloop:

 •  Wat de effecten van digitale beslisondersteuning zijn op de snelheid van opstart en inzet van acute zorg. Dragen deze middelen bij aan een betere zorgkwaliteit ? In hoeverre vergroten ze het werkplezier en verminderen ze de werkdruk? Verlagen ze de kosten?
 • Welke technische en wettelijke mogelijkheden er zijn er voor meer digitale ondersteuning bij spoedeisende besluitvorming.
 • Welke innovatieve oplossingen al operationeel zijn in ROAZ-regio’s. Wat zijn de ervaringen daarmee? Welke nieuwe digitale middelen en oplossingen komen eraan?
 • Welke nieuwe kennis en inzichten er zijn bij software-ontwikkelaars, overheidsinstanties en onderzoeksinstellingen rond digitale beslisondersteuning.

Opzet en onderwerpen

Het congres volgt in vier blokken de weg die de spoedeisende patiënt aflegt (de patient journey):

 • Blok 1: de patiënt, familie of omstanders overwegen acute zorg in te schakelen. Zijn er apps beschikbaar om zelf de urgentie te bepalen zonder tussenkomst van een professional? Wat zijn de ervaringen hiermee? Welke effecten heeft dit op inzetsnelheid, kwaliteit, kosten, werkdruk en werkplezier?
 • Blok 2: de triagist,centralist, huisarts of  andere intaker bepaalt de urgentie van de melding in professionele termen. Welke nieuwe digitale middelen voor beslisonersteuning zijn beschikbaar? Wat zijn de ervaringen daarmee? Welke effecten heeft dit op inzetsnelheid, kwaliteit, kosten, werkdruk en werkplezier?
 • Blok 3: De coördinatoren van vervolgzorg en passende zorginzet na de acute melding regelen bij welke professional (acute wijkverpleging, ambulance, huisarts, eerstelijnsverblijf of seh) een patiënt terecht kan. Welke digitale informatie staat hen ter beschikking? Wat zijn de ervaringen daarmee? Welke effecten heeft dit op inzetsnelheid, kwaliteit, kosten, werkdruk en werkplezier?
 • Blok 4: Beleidsmakers in de acute zorg werken graag data-gestuurd. Welke technische en wettelijke mogelijkheden hebben zij om data uit de andere drie blokken te hergebruiken om te leren, te evalueren en toekomstplannen te maken? Wat zijn de ervaringen daarmee? Welke effecten heeft dit op inzetsnelheid, kwaliteit, kosten, werkdruk en werkplezier?

Vragen of opmerkingen?

Bel of mail ons!

Praktische informatie

Prijs
De vroegboekprijs is 350 euro (btw vrij) tot 29 september 2023. Daarna bedragen de deelnemerskosten 425 euro (btw vrij). Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op secretariaat@congreszaak.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 2 oktober 2023 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail. Bij annulering vanaf 3 oktober 2023 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie en congrescommissie
De Congreszaak organiseert het congres, samen met het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht. De congrescommissie bestaat uit: Arold Reusken, hoofd van het bureau van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Jack Versluis, Bestuurder Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en bestuurslid Ambulancezorg Nederland, Guus Schrijvers, Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht en dr. Nanne Bos, programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief bij het Nivel.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing.

Voor wie?
Het congres op 3 november 2023 is interessant voor iedereen die professioneel betrokken is bij de acute zorg. Werkt u in de eerstelijn, de ambulancezorg, de acute wijkverpleging of bij de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg? Wilt u in één dag vernemen, wat er in andere delen van de acute zorg speelt? Komt dan op 3 november naar Utrecht. Bent u professional, leidinggevende, beleidsmaker, patiëntvertegenwoordiger, software-ontwikkelaar, consultant en/of onderzoeker? Schrijf u dan in en doe nieuwe kennis en kennissen op.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl , 06-53370437.

 • 3 november 2023
 • }09:00 - 17:15
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 425,- (btw-vrij) - Vroegboekprijs € 350,- (btw-vrij)

Acute Zorg; het 24ste Nationale Spoedzorg Congres

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Sprekers

Arold Reusken

Arold Reusken

Hoofd bureau Landelijk Netwerk Acute Zorg

Linda Huibers

Linda Huibers

Senior onderzoeker bij het onderzoekscentrum voor huisartsgeneeskunde in Aarhus (Denemarken)

Lies van Gennip

Lies van Gennip

Zelfstandig adviseur hergebruik zorgdata en toezichthouder bij o.a. Albert Schweitzer Ziekenhuis en Hartstichting

Robert Verheij

Robert Verheij

Programmaleider Health data & the Learning Health Sysem en Hoogleraar Transparantie van zorg vanuit patientenperspectief

Joost Huiskens

Joost Huiskens

Arts en account executive Health Care, Microsoft

Roderik Ponds

Roderik Ponds

Director (spoed) zorg SiRM

Guus Schrijvers

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht

Celeste Reker

Celeste Reker

Adviseur transmurale samenwerking Martini Ziekenhuis

Dianne Jaspers

Dianne Jaspers

Chief Medical Officer DigiDok

Anne ten Brummelhuis

Anne ten Brummelhuis

Advocaat Gezondheidsrecht Kennedy Van der Laan

Marieke van Buchem

Marieke van Buchem

Innovatie Manager AI LUMC

Jan Feenstra Senior

Jan Feenstra Senior

Consultant Healthcare IT MedicalPHIT

Lian Siebelt

Lian Siebelt

Bestuurslid Federatie van VSV’s (Verloskundig Samenwerkingsverbanden)

Eline Lam

Eline Lam

Advocaat Gezondheidsrecht Kennedy Van der Laan

Eva Ouwendijk

Eva Ouwendijk

Huisarts en medisch manager bij NEO Huisartsen Spoedzorg

Toosje Valkenburg

Toosje Valkenburg

Huisarts, medisch directeur en deelnemer Zorgcoördinatie Centrum Midden-Nederland

Stefan ten Vergert

Stefan ten Vergert

Consultant Topicus

Vivienne Westerling

Vivienne Westerling

Huisarts en adviseur spoedzorg Eemland

Willemijn Edel

Willemijn Edel

Medisch manager huisartsenpost Rijnmond

Ellen de Hollander

Ellen de Hollander

Projectleider R&D thuisarts.nl

Sjoerd de Vries

Sjoerd de Vries

Data scientist UMC Utrecht