Congres Passende COPD Zorg

Samen werken aan goede COPD zorg

Hoe houden we de kwaliteit en toegankelijkheid van COPD zorg op peil? Biedt passende zorg uitkomst? Welke rol kunnen patiënten zelf hierin spelen? Kunnen apps en andere digitale hulpmiddelen een bijdrage leveren? Kan preventie voor verlichting zorgen? Of zetten we volop in op betere (regionale)samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg ?

Deze vragen staan centraal tijdens het congres Passende COPD Zorg  op 9 november 2023 in Utrecht. De Congreszaak organiseert het congres, in samenwerking met het Longfonds en Long Alliantie Nederland. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En ga het gesprek aan met andere professionals in de COPD zorg en schrijf u in.

 • 9 november 2023
 • }09:30 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 375,- (btw-vrij) - Vroegboekprijs ( € 325,- btw-vrij)

in samenwerking met

Programma

 • 09:00 | Ontvangst en inschrijving

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Er zijn vijf plenaire sprekers. Aan het eind van hun voordracht is er tijd voor vragen en discussie.
 • Het programma bevat daarnaast drie rondes met parallelsessies. U kunt kiezen uit verschillende onderwerpen, of voor een sessie met een aantal korte (flits)presentaties. Dit kan bij binnenkomst vanaf 09.00 uur.
 • In de parallelsessies staat interactieve kennisoverdracht centraal. Er is ruimte om vragen te stellen en kennis en ideeën te delen. Een aantal sprekers sluiten hun voordracht af met concrete tips.
 • 09:30 | Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Michael Rutgers
 • 09:45 | Wat is het belang van passende COPD zorg?

De Long Alliantie Nederland (LAN) zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen. De vereniging heeft 34 lidorganisaties. Dit zijn onder andere beroepsgroepen in de longzorg, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties.

Hoe denk de LAN de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de COPD zorg op peil te houden, ondanks de groei van het aantal patiënten de komende jaren? Welke rol kunnen innovatie en samenwerking daarin spelen? Wat zijn de concrete plannen van de LAN op het gebied van preventie en behandeling van chronische longzorg? En hoe denken zij dat de transmurale zorgpaden verbeterd kunnen worden?

Emiel Rolink | Long Alliantie Nederland (LAN)

Lees meer

En wat is het belang van passende COPD zorg? Punten die aan de orde komen zijn:

 • Het integraal Zorgakkoord en de verwachte toename van het aantal mensen met COPD;
 • De Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname, als voorbeeld van passende zorg;
 • De samenwerking tussen stelselpartijen en veldpartijen voor het vergroten van het gebruik van de kwaliteitsstandaard.
 • 10:15 | Transmurale samenwerking bij kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname
 • Waarom zijn longaanvallen een probleem?
 • Hoe ziet de kwaliteitsstandaard er uit en welke resultaten levert dit op?
 • Welke lessen zijn er tot nu toe geleerd en welke adviezen levert dit op voor implementatie in de regio?
 • Welke (regionale) verschillen zijn er nu bij de behandeling van longaanvallen?

Huib Kerstjens | UMC Groningen

 • 10:45 | Parallelsessies

U kunt kiezen uit vier kennissessies. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën met andere deelnemers.

A. De patiënt als partner in het zorgproces: hoe kan de Ziektelastmeter ondersteunen?

Iedere zorgverlener zal het eree eens zijn dat het belangrijk is patiënten met COPD op een passende wijze te betrekken bij het zorgproces. Maar hoe doe je dat als zorgverlener? Hoe voorkom je dat de patiënt regelmatig op het spreekuur komt, maar de voorgeschreven medicatie niet optimaal gebruikt? Of een matige tot slechte inhalatietechniek heeft, nauwelijks voldoende beweging heeft, of dat het maar niet lukt om te stoppen met roken? De COPD ziektelastmeter biedt uitkomst.
Onno van Schayck | Universiteit Maastricht

Lees meer

Als de patiënt meer betrokken is bij de zorg en beter begrijpt dat de ziektelast ten gevolge van COPD af kan nemen als hij of zij zelf werkt aan bovengenoemde aspecten, dan zal de kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg duidelijk toenemen.

Dit is bewezen in een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek met de COPD Ziektelastmeter in de eerste- en tweedelijnszorg. De COPD Ziektelastmeter visualiseert op een eenvoudige wijze de ervaren ziektelast ten gevolge van COPD en helpt de patiënt om samen met de zorgverlener actie te ondernemen via een individueel zorgplan. De COPD Ziektelastmeter is opgenomen in de NHG standaard en inmiddels ingebouwd in verschillende ICT systemen (HIS, ZIS en KIS).

B. Ketenzorg COPD: goede zorg of vooral ketens?
Jacob van Dijke bespreekt de geschiedenis en (vooral) toekomst van de COPD-ketenzorg: Wat is de plaats van de ketenzorg, gezien vanuit de huisarts Wie zijn de partners? Welke afspraken zijn hiermee gemaakt? En vindt de juiste zorg wel op de juiste plek plaats?
Jacob van Dijke | Onze Huisartsen

Lees meer

Daarnaast gaat Van Dijke in op de vraag in hoeverre er nog plaats is voor ziekte gerichte ketenzorg, terwijl we ons toch vooral richten op de mens als patiënt en niet op de ziekte.
Samenvattend: een vogelvlucht langs de COPD-Ketenzorg met veel ruimte voor discussie.

C. Meer geluk door positieve gezondheid
Mirjam de KleijnInstitute for Positive Health

Lees meer

Informatie volgt.

D: Flitspresentaties
Zes korte presentaties over diverse effectieve (patiënten)apps:

 • Copiloot
  Copiloot is een mobiele app die COPD patiënten leert om hun symptomen te monitoren en verandering te signaleren. Zo worden patiënten steeds vaardiger in het nemen van de juiste beslissing waardoor ze weten wat ze moeten doen op het juiste moment: Learning by doing.
 • Zorgprogramma astma/COPD in de Service Apotheek-app
  Het digitale Persoonlijk advies programma van Service Apotheek ondersteunt regionaal en online bij goed en veilig medicijngebruik. De Service Apotheek-app biedt patiënten overzicht met duidelijke foto’s en een innameschema met innamewekker. Daarnaast zorgt het programma dat longpatiënten hun inhalator beter gaan gebruiken. Dit stimuleert de regionale samenwerking en zorgt voor aantoonbaar minder longaanvallen en een betere therapietrouw. Er wordt verteld hoe het Persoonlijk advies-programma (voorheen SARA) de patiënt ondersteunt, hoe het zorgverleners kan helpen en hoe het past in het zorgpad.
 • SmartCOPD
  Deze gevalideerde interventie helpt patiënten om zelfstandig longaanvallen te herkennen. De interventie bestaat uit een combinatie van het digitale longaanval actieplan en de Activity Coach.
 • SanaCoach
  Dit online hulpmiddel zorgt voor een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener en helpt COPD patiënten om de gezondheidssituatie beter in de gaten te houden. Mensen met COPD komen meer over hun aandoening te weten en leren deze onder controle te houden. Hierdoor verbeteren de behandelresultaten en kwaliteit van leven.
 • E-Vita COPD
  E-Vita-COPD is een e-health platform dat specifiek ontwikkeld is voor COPD-patiënten om hen te helpen bij het ‘managen’ van hun ziekte.
  Luscii
  De Thuismeten app Luscii biedt uitgebreide ondersteuning aan patiënten met COPD en heeft als doel mensen te helpen hun aandoening beter te beheersen en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

 

11:45 uur | Koffie- en theepauze en mogelijkeid om elkaar te ontmoeten

 • 12:10 | Parallelsessies

U kunt kiezen uit vier kennissessies. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën met andere deelnemers.

A. COPD (zelf-)zorg in een digitaal tijdperk
E-health/digitale zorgtechnologie wordt steeds vaker onderdeel van de chronische (COPD) zorg. Maar hoe ga je hier in de praktijk mee om? Hoe bepaal je of je iets veilig kan inzetten? En kan het eigenlijk wel voor alle patiënten gebruikt worden? Tijdens deze kennissessie staat Cynthia Hallensleben stil bij deze vragen en geeft tips voor het maken van weloverwogen beslissingen als het gaat om de inzet van digitale zorgtoepassingen.

Cynthia Hallensleben | National eHealth Living Lab (NeLL)

Lees meer

Informatie volgt

B: Samenwerking in de regio: de rol van de bestuurder en het implementeren van apps 
Mariëtte Oostindiër | Maxima MC

C: NZA: het maken van samenwerkingsafspraken over het organiseren van innovatie en preventie in de regio
Spreker volgt (NZA).

Lees meer

Informatie volgt

D: Samen positief gezond: gesprekstafels voor mensen met COPD
Zorgbelang Fryslan, Longpunt Sneek en het lokale COPD-expertnetwerk werken samen aan een interventie die geënt is op het concept Positieve Gezondheid. Mensen met COPD bespreken met elkaar thema’s die zij belangrijk vinden. Dit leidt tot bewustwording en inzicht in de eigen situatie en stimuleert het zetten van stappen om beter om te gaan met hun COPD. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ervaringsdeskundigen met hulp van professionals gesprekstafels Positieve Gezondheid opzetten voor mensen met COPD. Dit moet leiden tot meer regie en zelfmanagement en grotere gezondheidsvaardigheden van de deelnemers. 

Mieke Bos | Zorgbelang Fryslan
Annoek Houtsma |
Zorgbelang Fryslan

Lees meer

Informatie volgt

13:10 uur | Netwerklunch

 • 13:50 | Een COPD-zorgpad implementeren via de drie-borden methode

De drie-borden methode is een handige implementatie- en evaluatietool. Erny Kosmit is Senior Innovatie Adviseur. Hij vertelt hoe deze methode gebruikt kan worden om overzicht te behouden bij zowel het opstellen, als het implementeren en evalueren van een COPD-zorgpad.

Erny Kosmit | Groenhuysen

Lees meer

Voordat er gekozen wordt voor het implementeren van een zorgpad, is het verstandig om eerst stil te staan bij:

 • Waarom willen we een zorgpad?
 • Hoe ziet dat zorgpad er dan uit?
 • Wat moeten we doen om dat zorgpad te ontwikkelen?

Kortom: de ‘why, how en what’. Als het zorgpad geïmplementeerd is, dan begint het pas echt: continu verbeteren middels de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). De eenvoudige drie-borden-methode is voor zowel de implementatie als de continue verbetering van het zorgpad een handig hulpmiddel.

 • 14:20 | Wat kunnen we leren van bestaande zorgpaden?

Welke lessen kunnen we trekken uit bestaande zorgpaden: wat gaat goed? Wat kan beter?  Welke tips levert dit op?

1. Zorgpad inhalatiemedicatie
Circa zeventig procent van de mensen die inhalatiemedicatie gebruiken, inhaleert zijn medicatie op de verkeerde manier. Dit heeft te maken met de handeling zelf, maar ook met de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij astma en COPD. De zorg dient beter op elkaar afgestemd te zijn: dit start bij een goede diagnose, maar vraagt ook om herhaaldelijke inhalatie-instructiemomenten door zowel ziekenhuis, huisartsenpraktijk als apotheek.

Om deze transmurale zorg beter op elkaar af te stemmen heeft de Long Alliantie Nederland een Zorgpad Inhalatiemedicatie opgesteld. Dit zorgpad is de afgelopen jaren geïmplementeerd in vier pilotregio’s. De implementatielessen en (trainings)hulpmiddelen zijn gebundeld op de website goedinhaleren.nl. Het aanbieden van interdisciplinaire scholing bleek één van de belangrijkste succesfactoren.

Lidewij Sekhuis | Long Alliantie Nederland

Lees meer

Informatie volgt

2. Zorgpad thuismonitoring COPD patiënt
Patrick Eken | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lees meer

Informatie volgt

 • 14:50 | Parallelsessies

U kunt kiezen uit vier kennissessies. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën met andere deelnemers.

A. Een COPD zorgpad implementeren via de drie- borden methode
In deze workshop gaat Erny Kosmit dieper in op de implementatie van een COPD zorgpad via de drie-borden methode.

Erny Kosmit | Groenhuysen

B. Palliatieve zorg: project Compassion
In 2017 is door de Long Alliantie Nederland (LAN) het COMPASSION-project gestart met als doel palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten te verbeteren door de integratie van tijdige en passende palliatieve zorg in de gebruikelijke COPD-zorg. De implementatiestrategie in dit project bestond uit de online toolbox ‘Passende palliatieve zorg bij COPD’ en een training voor zorgverleners in de eerste en tweede lijn in longzorg en palliatieve zorg.

In deze sessie worden inzichten en ervaringen uit het COMPASSION-project gedeeld en praktische handvatten geboden, die helpen bij het tot stand komen van effectieve implementatie van palliatieve zorg binnen de COPD-zorg.
Els Verschuur | Long Alliantie Nederland

Lees meer

In Nederland hebben meer dan 600.000 mensen COPD. Deze aandoening is de vijfde doodsoorzaak; elk jaar overlijden zo’n 7000 mensen primair aan COPD.

Mensen met (ver)gevorderde COPD hebben een hoge symptoomlast, met name kortademigheid, vermoeidheid, angst en depressie en hun kwaliteit van leven van mensen met (ver)gevorderd COPD is laag.

Slechts weinig patiënten spreken met hun zorgverleners over hun wensen en behoeften over de zorg en het levenseinde. Als dit gebeurt, is dit vaak in een acute situatie en in een laat stadium. Daarom heeft Long alliantie Nederland de online toolbox Passende palliatieve zorg bij COPD en een training voor zorgverleners ontwikkeld.

C. E-health voor COPD zelfmanagement: geleerde lessen uit het Europese RE-SAMPLE project
Het actief betrekken van mensen met COPD in de zorg wordt steeds belangrijker. Niet alleen om de werkdruk in de zorg te ontlasten, maar ook omdat patiënten zelf veel kunnen betekenen voor hun zorg.

Het Europese RE-SAMPLE project ondersteunt door middel van e-health het zelfmanagement van mensen met COPD en andere chronische aandoeningen. Welke onderwerpen zijn belangrijk voor het coachen van zelfmanagement in COPD en hoe kan dit in de zorg worden geïmplementeerd?
 Christiane Grünloh | Roessingh Research and Development

Lees meer

In deze sessie delen Eline te Braake en Christiane Grünloh wat ze hebben geleerd van patiënten, zorgverleners en andere belanghebbenden over de implementatie van RE-SAMPLE.

D. Flitspresentaties
Een aantal korte presentaties over actuele ontwikkelingen, lopende projecten of goede voorbeelden over COPD zorg: (wordt verder aangevuld)

 • Interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijn voor COPD patiënten
  Lieven de Zwart | Radboudumc

15:35 Pauze en mogelijkheid om elkaar te ontmoeten

 • 15:55 | Conclusies en afsluiting door dagvoorzitter Michael Rutgers

De patiënt aan het woord!

 • 16:30| Afsluiting en netwerkmoment met een hapje en drankje
 • 17:00 | Einde congres

Waarom?

Het leveren van goede zorg voor COPD patiënten van diagnose tot levenseinde is een flinke uitdaging in het huidige zorgklimaat. Er zijn aanzienlijke personeelstekorten, de werkdruk is hoog en de kosten stijgen. Ook het aantal COPD patiënten stijgt: van 600.000 nu, naar zo’n 800.000 in 2040. Gelukkig is de COPD zorg volop in ontwikkeling. Dit congres zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Van passende COPD zorg tot transmurale samenwerking. En van patiëntenparticipatie tot preventie en e-health ondersteuning.

Opzet en onderwerpen

Er zijn vier plenaire sprekers. Aan het eind van iedere voordracht is er tijd voor vragen en discussie. Daarnaast zijn er drie rondes met parallelsessies. U kunt hierbij steeds kiezen uit vier mogelijkheden: preventie, samenwerking, pallatieve zorg of flitspresentaties.

De belangrijkste onderwerpen die op het congres aan bod komen zijn:

 • De rol van de zorgverleners bij passende COPD zorg.
  Welke rol spelen zorgverleners bij samenwerking rond COPD? Waar lopen ze specifiek tegenaan bij de transmurale samenwerking?
 • De rol van Long Alliantie Nederland bij passende COPD zorg.
  Hoe denk de LAN de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de COPD zorg op peil te houden, ondanks de groei van het aantal patiënten de komende jaren? Welke rol kunnen innovatie en samenwerking daarin spelen? Wat zijn de plannen van de LAN op het gebied van preventie en behandeling van chronische longzorg? En hoe denken zij dat de transmurale zorgpaden verbeterd kunnen worden?
 • Het implementeren van een COPD-zorgpad via de drie-borden methode.
  Hoe kan deze implementatie- en evaluatietool gebruikt worden om overzicht te behouden bij zowel het opstellen, als het implementeren en evalueren van een COPD-zorgpad?
 • Evaluatie van bestaande zorgpaden.
  Welke lessen kunnen we trekken uit bestaande zorgpaden: wat gaat goed? Wat kan beter?  Welke tips levert dit op?
 • Preventie, samenwerking, palliatieve COPD zorg, E-health en patiëntenparticipatie.
  Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in de kennissessies.

Sprekers gezocht

We zoeken nog een aantal sprekers die als ‘flitspresentator’ op het congres op 9 november iets willen vertellen over:

 • Een lopend project of goed voorbeeld van passende COPD zorg;
 • Een lopend project of goed voorbeeld rond (transmurale) samenwerking bij COPD-zorg;
 • COPD zorg bij palliatieve sedatie;
 • Preventie;
 • De rol van de COPD-patiënt (zelfregie).

We zijn op zoek naar professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, software-ontwikkelaars of onderzoekers met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden rond bovenstaande onderwerpen. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Vragen of opmerkingen?

Bel of mail ons!

Sprekers

Michael Rutgers

Michael Rutgers

Bestuurder en Algemeen Directeur Longfonds (tot 1-9-2023)

Prof. dr. Onno van Schayck

Prof. dr. Onno van Schayck

Hoogleraar preventieve geneeskunde, Universiteit Maastricht

Emiel Rolink

Emiel Rolink

Directeur Long Alliantie Nederland

Miriam de Kleijn

Miriam de Kleijn

Senior adviseur Positieve Gezondheid, Institute for Positive Health

Mariëtte Oostindiër

Mariëtte Oostindiër

Beleidsadviseur Huisartenzorg, Coördinator ZorgDomein Maxima MC

Jacob van Dijke

Jacob van Dijke

Huisarts gespecialiseerd in COPD en astma, Onze Huisartsen B.V

Lidewij Sekhuis

Lidewij Sekhuis

Senoir projectleider, Long Alliantie Nederland

Cynthia Hallensleben

Cynthia Hallensleben

Manager Educatie, National eHealth Living Lab (NeLL)

Prof. dr. Huib Kerstjens

Prof. dr. Huib Kerstjens

Longarts, UMC Groningen

Erny Kosmit

Erny Kosmit

Senior Adviseur Innovatie, Groenhuysen

Els Verschuur

Els Verschuur

Projectleider palliatieve zorg, Long Alliantie Nederland

Mieke Bos

Mieke Bos

Projectleider, Zorgbelang Fryslan

Annoek Houtsma

Annoek Houtsma

Projectmedewerker Zorgbelang Fryslan

Lieven de Zwart

Lieven de Zwart

Promovendus I-TEAM project Radboutumc

Christiane Grünloh

Christiane Grünloh

Senior Onderzoeker, Roessingh Research and Development

Patrick Eken

Patrick Eken

Verpleegkundig Themaleider Spoedzorg, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Praktische informatie

Prijs
De vroegboekprijs is 325 euro (btw vrij) tot 29 september 2023. Vanaf 30 september bedragen de deelnemerskosten 375 euro (btw vrij). Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op secretariaat@congreszaak.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 8 oktober 2023 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail. Bij annulering vanaf 9 oktober 2023 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie en congrescommissie
De Congreszaak organiseert het congres, in samenwerking met het Longfonds en Long Alliantie Nederland. De congresescommissie bestaat uit Ellen Ricke, Projectleider Zelf Regie Nemen bij het Longfonds en Lidewij Sekhuis, Senior Projectleider bij Long Alliantie Nederland.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing.

Voor wie?
Het congres op 9 november 2023 is interessant voor leidinggevenden in de eerste- en tweedelijn bij zorggroepen, fysiotherapie praktijken, gezondheidscentra, huisartsenposten, regionale samenwerkingsverbanden, thuiszorgorganisaties en (long)afdelingen van ziekenhuizen. Maar ook voor onderzoekers en adviseurs/ leidinggevenden bij zorgverzekeraars en gemeenten, patiëntengroeperingen, farmaceuten en zorg-ict bedrijven.

Wilt u in één dag vernemen wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van (passende) COPD zorg? Komt dan 9 november naar Utrecht en doe nieuwe kennis en kennissen op.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl , 06-53370437.

 • 9 november 2023
 • }09:30 - 17:00 uur
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 375,- (btw-vrij) - Vroegboekprijs € 325,- (btw-vrij)

Congres Passende COPD Zorg

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)