Onderwerpen gezocht voor 25ste Spoedzorgcongres

10 oktober vindt in Utrecht het 25ste Nationale Spoedzorgcongres plaats. Hoofdthema dit jaar is het slimmer organiseren van acute zorg.

De congrescommissie is op zoek naar onderwerpsuggesties voor dit speciale jubileumcongres. Welke thema’s vindt u belangrijk? Kent u lopende projecten, onderzoeken, of goede voorbeelden op het gebied van:

 • digitalisering, data science e-health en AI, die de kwaliteit van de acute zorg verhogen, de werkdruk verlagen en zorgverleners helpen om efficiënter en met meer plezier (samen) te werken;
 • het voorkomen van acute zorg: preventie, vroegsignalering, advance care planning, telemonitoring e.d.;
 • domeinoverstijgende- en regionale samenwerking, zoals de integratie van HAP-SEH, het ontwikkelen van spoedpleinen en zorgcoördinatie.
  nieuwe bekostigingsvormen, zoals beschikbaarheidsbekostiging.
  Of heeft u andere onderwerpen rond het slimmer organiseren van acute zorg die aan bod moeten komen op het congres?

Graag ontvangen wij uw suggesties per mail via secretariaat@congreszaak.nl. Onder de inzendingen verloten wij twee gratis toegangsbewijzen voor het congres.

De congrescommissie bestaat uit: Arold Reusken, Hoofd van het bureau van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Jack Versluis, Bestuurder RAV Utrecht, Guus Schrijvers, Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht, Nanne Bos, Senior onderzoeker Nivel, Petra Schimmel, Congres organisator en Marcel Stam, Marketing coördinator van de Congreszaak.

  Zie voor meer informatie: www.congreszaak.nl.

  Contact
  secretariaat@guusschrijversacademie.ml
  06 – 5337 0437

  Website by Consupport