Wie wil spreken op het congres Passende COPD Zorg?

9 november 2023 vindt in Utrecht een congres plaats over Passende COPD Zorg. Dit is is effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd, samen met de patiënt tot stand komt en waarbij ook aandacht besteed wordt aan preventie. De congrescommissie zoekt nog een aantal sprekers die als ‘flitspresentator’ iets willen vertellen over:

 • Een lopend project of goed voorbeeld van passende COPD zorg;
 • Een lopend project of goed voorbeeld rond (transmurale) samenwerking bij COPD-zorg;
 • COPD zorg bij palliatieve sedatie;
 • Preventie;
 • De rol van de COPD-patiënt (zelfregie).

Klik hier voor het programma en meer informatie over het Passende COPD Zorg-congres.

We zijn op zoek naar professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, software-ontwikkelaars en onderzoekers met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden over bovenstaande onderwerpen.

Interesse?
Als flitspresentator krijg je een podium in een parallelsessie om je verhaal te vertellen aan allerlei andere professionals uit de COPD zorg. Maar ook aan vertegenwoordigers van nationale instanties, brancheorganisaties en patiëntenorganisaties. Heb je interesse om 9 november een voordracht te houden? Meld je dan aan via clarinesies@congreszaak.nl. Aanmelden kan tot 24 september 2023.

Enkele praktische punten

 • Meld je aan vòòr 24 september 2023 via clarinesies@congreszaak.nl
 • Stuur een mail met daarin je naam, functie en telefoonnummer, een beknopte omschrijving van je onderwerp en eventueel een link naar een website met meer informatie. Stuur geen bijlagen mee.
 • Het gaat er steeds om dat je aangeeft wat het (vermoedelijke of bewezen) effect is op een of meer van de volgende uitkomsten: kwaliteit van zorg voor de patiënt, werkplezier, werkdruk en efficiëntie.
 • Noteer de congresdatum (9 november 2023) alvast in je agenda. Je verneemt eind september of de congrescommissie jouw voordracht accepteert.
 • Als spreker ontvang je geen vergoeding, maar wel krijg je gratis toegang tot het congres.
  Stuur deze oproep gerust door!

Organisatie en congrescommissie
De Congreszaak organiseert het congres, in samenwerking met het Longfonds en Long Alliantie Nederland. De congrescommissie bestaat uit Ellen Ricke (Projectleider Zelf Regie Nemen Longfonds), Lidewij Sekhuis (Senior Projectleider Long Alliantie Nederland) en Clarine Sies (Congresorganisator Congreszaak).