Sprekers gezocht voor Nationaal Spoedzorgcongres 3 november

Op 3 november 2023 vindt in Utrecht het 24ste Nationale Spoedzorgcongres plaats. Hoofdthema dit jaar is het slimmer organiseren van acute zorg. Er wordt vooral aandacht besteed aan nieuwe technologieën en digitale toepassingen die het leven van patiënten, artsen en andere medewerkers aanzienlijk zullen verbeteren. De congrescommissie zoekt nog een aantal sprekers die als ‘flitspresentator’ of spreker iets willen vertellen over online-ondersteuning van:
• patiënten bij hun keuze om acute zorg te vragen;
• triagisten, centralisten en andere professionals om acute zorg in te zetten;
• coördinatoren om vervolgzorg in te zetten in eerstelijnsverblijf, thuiszorg, verpleeghuizen, IC-afdelingen of in een ander ziekenhuis;
• beleidsmakers, onderzoekers en professionals om data opnieuw te gebruiken om te leren, te evalueren en toekomstplannen te maken.

Klik hier voor het programma en meer informatie over het 24ste Nationale Spoedzorgcongres..
We zijn op zoek naar professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, software-ontwikkelaars en onderzoekers met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden over bovenstaande onderwerpen.

Interesse?
Als flitspresentator, spreker of workshopleider krijg je een podium in een parallelsessie om je verhaal te vertellen aan collega’s uit de acute zorg. Maar ook aan vertegenwoordigers van nationale instanties, brancheorganisaties en patiëntenorganisaties. Heb je interesse om 3 november een voordracht te houden? Meld je dan aan via secretariaat@congreszaak.nl. Aanmelden kan tot 17 september 2023.

Enkele praktische punten
• Meld je aan vòòr 17 september 2023 via secretariaat@congreszaak.nl.
• Stuur een mail met daarin je naam, functie en telefoonnummer, een beknopte omschrijving van je onderwerp en eventueel een link naar een website met meer informatie. Stuur geen bijlagen mee.
• Het gaat er steeds om dat je van jouw initiatief met online ondersteuning aangeeft wat het (vermoedelijke of bewezen) effect is op een of meer van de volgende uitkomsten: kwaliteit van zorg, werkplezier, werkdruk, snelheid van handelen en doelmatigheid.
• Geef aan hoeveel minuten je wilt vullen: 10 minuten voor een pas geïntroduceerde app zonder evaluatie; 20 minuten voor software die al langere tijd op verschillende locaties wordt toegepast en één uur voor een workshop waarbij congresdeelnemers ervaringen delen over veel gebruikte app, bijvoorbeeld een triage-app.
• Noteer de congresdatum (3 november 2023) alvast in je agenda
• Je verneemt eind september of de congrescommissie jouw voordracht accepteert.
• Als spreker ontvang je geen vergoeding, maar wel krijg je gratis toegang tot het congres.
• Stuur deze oproep gerust door!

De congrescommissie bestaat uit: Arold Reusken (Hoofd van het bureau van het Landelijk Netwerk Acute Zorg), Jack Versluis (Bestuurder RAVU Utrecht), Guus Schrijvers (Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht), Nanne Bos (Programmaleider Nivel) en Petra Schimmel (Congresorganisator Congreszaak).