Zorg in een sociaal sterke wijk

GGZ Congres

Het Congres ‘Zorg in een Sociaal Sterke Wijk’ op 29 september wil samen met u antwoorden geven op een aantal vragen: Hoe zorgen we voor inclusieve, veerkrachtige wijken, waarin iedereen een plek heeft en op zijn of haar manier kan meedoen? Hoe kunnen we (psychisch) kwetsbare mensen helpen om weer zelf
controle te krijgen over hun leven? Hoe ga je eenzaamheid tegen? En hoe zorg je voor
passende huisvesting voor iedereen? We kijken naar tal van mooie voorbeelden en goede initiatieven en komen zo tot een schets van een sociaal sterke wijk. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken en schrijf u in.

 • 29 september 2022
 • }09:15 - 16:30
 • Galgenwaard, Utrecht
 • 395,- (inclusief btw)

Programma

 • 08:45 | Ontvangst en inschrijving
 • 09:15 | Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Ina Boerema
 • 09:30 | Van ketenzorg naar netwerkzorg

Als we in wijken de veerkracht willen versterken vraagt dat ook iets van de professionals. Hoe kunnen die meer aansluiten bij de leefwereld van mensen en minder ‘overnemen’? Welke hobbels kom je tegen als je integrale (ggz)zorg in wijken wil laten slagen op een structurele wijze?

Rob de Jong | Lid Raad van Bestuur RIBW K/AM

Lees meer

RIBW K/AM biedt begeleid wonen voor mensen in Noord-Holland die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen. Ze hebben als missie psychiatrisch kwetsbare mensen en hun omgeving te ondersteunen om hun veerkracht te hervinden en te versterken. Sinds enige tijd werkt de organisatie met Positieve Gezondheid. Niet alleen op cliëntniveau, maar in de hele organisatie. 

 • 10:00 | Welke rol kunnen cliënten- en naastenorganisaties in de ggz spelen in de wijk?

Het aanbod en de meerwaarde van cliënten- en naastenorganisaties zijn niet bij iedere professional en bestuurder bekend. Sonja Visser neemt u mee naar de wereld van de cliënten- en naastenbeweging in de ggz. Zij geeft inzicht in wat deze organisaties te bieden hebben op het vlak van co-creatie van innovaties in zorg en welzijn en als potentiële partner in preventie en informele zorg.

Sonja Visser | Initiatiefnemer Zelfregie NL en directeur Vereniging Zelfregie en Herstel

 • 10:30 | Maak het makkelijker om elkaar te helpen bij wonen

Huisvesting is een belangrijke onderwerp in het herstel van cliënten. Het vinden van een eigen woning is daarom erg belangrijk. Door de krappe woningmarkt wordt dit steeds moeilijker.

Michiel van Hees | Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

Lees meer

De vraag is of er ook andere manieren zijn om in een passende woonplek te voorzien. Wat kunnen we doen om elkaar te helpen bij het vinden van een passende woonplek? En wat kunnen overheden doen om dit te ondersteunen? Met voorbeelden en dilemma’s uit de praktijk nemen we door wat er in jouw regio mogelijk is.

11:00 | Koffie- en theepauze

 • 11:20 | Mensen zijn ingewikkeld. Waarom kiezen voor eenvoud helpt.

Mensen zijn adaptieve, complexe wezens die zich bewegen in levendige netwerken. Als zij vastlopen en psychische problemen ontwikkelen, schieten onze huidige concepten van ziekte en lineaire behandelingen vaak tekort. Harald Schneider vertelt waarom organisatieprincipes, waarin eenvoud, vertrouwen en zelfsturing leidend zijn, helpen om beter aan te sluiten bij mensen in psychische nood.

Harald Schneider | Psychiater BuurtzorgT Groningen

Lees meer

BuurtzorgT biedt ambulante specialistische zorg via het organisatiemodel van Buurtzorg. Kernbegrippen van dit ggz-aanbod zijn:

 • Kleine buurtgerichte teams die behandeling bieden aan mensen thuis die vanwege psychische problemen vastlopen;
 • De behandeling is gericht op herstelondersteuning van mensen in hun context en het versterken van hun netwerken;
 • Teams omarmen de nieuwe GGZ gedachte, positieve gezondheid en het bevorderen van een lokaal ecosysteem mentale gezondheid;
 • De buurtgerichte teams werken volgens de principes van zelfsturing en vertrouwen op vakmanschap, bieden ruimte voor flexibiliteit en doen wat nodig is.

 • 11:50 | Psychiatrie in de wijk gaat niet alleen over psychiatrie in de wijk

In de regio Noord-Limburg werkte Provico  de afgelopen jaren aan een sterke 1e lijns ggz vanuit de huisartsenpraktijk. Dit heeft de huisartsen, hun patiënten én de ggz veel gebracht. Maar het bracht ook andere inzichten met zich mee. Mensen met psychiatrische klachten die niet meer in behandeling zijn bij de ggz, kwamen terug de wijk in onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Met partners werd consultatie en andere ondersteuning voor de huisarts geregeld. Vaak vanuit een ‘zorg perspectief’ in gestoken. Terwijl mensen die bijvoorbeeld een terugval hebben juist de verbinding met welzijn of steun in hun eigen omgeving nodig hebben.

Stephan HermsenDirecteur a.i. Provico

Lees meer

Stephan Hermsen zet als directeur bij Provico in op de verbinding tussen zorg en welzijn. Er wordt vaak gesproken over normaliseren van ggz problematiek en tegelijk blijven we in ‘aanbod’ van zorg en welzijn denken.

In zijn presentatie neemt hij de aanwezigen mee in een aantal voorbeelden in de regio Noord-Limburg waar dit vormgegeven wordt door huisartsen, welzijnsorganisatie, ervaringsdeskundigen, poh-ggz en specialistische ggz aanbieders. Wat zij doen en verder willen uitwerken, past zeer goed bij een aantal onderdelen in het Integraal Zorg Akkoord dat momenteel ontwikkeld wordt.

12:20 | Lunchpauze

 • 13:00 | Veerkracht in de buurt in het nieuwe preventie-akkoord

Veerkracht in de buurt in het nieuwe preventie-akkoord, het coalitie-akkoord en in andere beleidsnota’s.
In de ochtend van dit congres hebben plenaire sprekers de begrippen mentale gezondheid, veerkracht en buurtnetwerken toegelicht. Maar wat klinkt daarvan door in recente beleidsnota’s van regering, branche-organisaties en het Trimbos Instituut zelf? Moeten professionals en beleidsmakers op lokaal niveau wel of niet fietsen met beleidswind in de rug? Bert van der Hoek heeft als geen ander overzicht van wat er landelijk speelt.

Bert van der Hoek | Bestuursvoorzitter Trimbos Instituut

Lees meer

Zijn bijdrage is gericht op het belang van de omgeving op de mentale gezondheid. In onze geïndividualiseerde samenleving lijkt mentale gezondheid vaak beperkt te worden tot een individuele kwestie. De praktijk is anders, de grootste impact op iemands mentale gezondheid komt uit de omgeving. Dat kan het gezin zijn, de buurt, de school of het werk, of de samenleving in zijn geheel.

Daarnaast wil hij duidelijk maken dat het om meerdere redenen van belang is onderscheid te maken tussen welbevinden en ziekte. Dat is niet een en dezelfde dimensie, maar zijn twee onafhankelijke dimensies. Dat is van belang ook voor de hervorming van de GGZ.

 • 13:30 | De cliënt is in regie, informeel en formele zorg werken samen

Er zijn vanuit de ggz veel initiatieven om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Bij Reinier van Arkel pakken ze dat samen met anderen aan. Het gaat daarbij om positieve gezondheid en het bij elkaar brengen van wonen, welzijn en zorg. Maar hoe doe je dat? Wat is dan de plaats van de huidige psychiatrie? En kun je deze zorg wel bieden vanuit een traditioneel georganiseerde ggz-organisatie?

Virginie van Boven | Manager Netwerkzorg & Opleider Verpleegkundig Specialisten GGZ Reinier van Arkel

Lees meer

Netwerkpsychiatrie biedt antwoorden. Virginie van Boven neemt jullie graag mee hoe ze dat in de regio van Reinier van Arkel (Den Bosch e.o.) organiseren.

 • 14:00 | Met elkaar wonen zorgt voor betekenis, steun en verbinding

Housing First is een vorm van begeleid wonen waarbij een cliënt eerst een woning krijgt. Dit blijkt heel goed te werken voor ex-dakloze en mensen met uiteenlopende achterliggende problemen. Want wonen normaliseert en is fundamenteel voor herstel.

Jules van Dam | Directeur De Tussenvoorziening

Lees meer

Er zijn vanuit de GGz tal van initiatieven om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat is onze missie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat kunnen we niet alleen! Het gaat om positieve gezondheid en het bij elkaar brengen van wonen, welzijn en zorg, maar hoe doe je dat? Wat is dan de plaats van de huidige psychiatrie? En kunnen we deze zorg nog wel bieden vanuit een traditioneel georganiseerde GGz-organisatie?
Netwerkpsychiatrie biedt antwoorden. We nemen jullie graag mee hoe we dat in de regio van Reinier van Arkel (Den Bosch e.o.) organiseren. Meer weten? Sluit dan aan bij deze workshop.

14:30 | Theepauze

 • 14:50 | Workshops

Kies één van onderstaande workshops. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel je ideeën en aanpak met andere deelnemers.

A. De kracht van zelfonthulling in professionele ontmoetingen
Ben Venneman | Bureau Onderboven

Lees meer

In begeleidingen, bij therapie of coaching onthullen cliënten gevoelens en kwetsbaarheden, die je als hulpverlener, soms zelf ook ervaren hebt. Voor cliënten kan het helpend zijn wanneer je als hulpverlener ook je eigen kwetsbaarheid laat zien, om zo meer naast de cliënt te kunnen staan. Maar hoe openhartig kan en wil je zijn over je eigen kwetsbaarheden? Wanneer is zelfonthulling helpend? Welke valkuilen zijn er bij zelfonthulling en is het een therapeutische techniek of dé open manier om tot contact te komen?

De workshop laat je kennis maken met het begrip zelfonthulling, welke betekenis zelfonthulling voor jou heeft in professionele ontmoetingen, en hoe zelfonthulling te gebruiken in begeleiding en behandeling.

De workshop is als volgt opgebouwd:

 • We starten met een korte introductie van de begrippen zelfonthulling en ontmoeting.
 • Samen onderzoeken we de dagelijkse praktijk van zelfonthulling in professionele ontmoetingen: in welke vorm kom je zelfonthulling tegen, waar liggen de ‘grenzen’ van zelfonthulling en openheid, bespreek je de eigen persoonlijke problematiek, hoe ga je om met rolverwarring bij zelfonthulling?
 • We ronden samen af met een aantal aanbevelingen over het gebruik van zelfonderzoek.
 • De opbrengst is een frisse blik op zelfonthulling, een kleine theoretische reflectie en de toepassing ervan in de eigen praktijk.

B. Wat zie je als je naar mij kijkt?
Ruud van den Goor | Zelfregie NL

 

Lees meer

Ruud van den Goor is ervaringswerker bij Zelfregie NL. Hij neemt de deelnemers mee in hoe hij zich gezien heeft gevoeld door anderen en wat dit met hem deed en nog steeds kan doen. De hulpverlener die vooral zag wat er kwetsbaar was, de hulpverlener die vooral zag wat er allemaal goed ging, de psychiater die het somber in zag, de UWV-arts die geen kansen meer op de arbeidsmarkt zag… iedereen zag iets anders. Pas toen Ruud ‘zich gezien ging voelen’ begon zijn herstel.

Maar wat betekent dat eigenlijk ‘je gezien voelen’? Hoe verhoudt zich wat anderen zien met hoe je naar jezelf bent gaan kijken als je te maken hebt met forse psychische en/of maatschappelijke problemen? En wat kan je doen om ervoor te zorgen dat de ander zich gezien voelt?

Aan de hand van de Watzieje Wijzer vertelt Ruud hoe hij zich met vallen en opstaan vanaf de zijlijn van de samenleving naar een plek er middenin heeft geknokt. Hij oefent met de deelnemers hoe zij anders kunnen gaan kijken naar mensen. Door niet alleen te kijken naar wat er allemaal mankeert aan iemand, maar vooral te focussen op wat iemand wel kan.

 • 15:50 | Reflectie & discussie met sprekers en deelnemers
 • 16:15 | Netwerkborrel

16:45 | Einde Congres

Waarom?

Nederland is een geweldig land om in te wonen. Tenzij je psychisch kwetsbaar bent, een licht verstandelijke beperking hebt, dakloos bent geworden, in de schulden zit, of op een andere manier steun moet zoeken bij de overheid. Dan kom je in een wereld terecht vol regels, instanties en hulpverleners. In het sociaal domein en de zorg werken veel professionals met veel passie om deze mensen te ondersteunen, maar toch lukt dat vaak maar beperkt. Hoe komt dat? En kan het ook anders?

Lees meer

Voorbeelden en initiatieven
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kwetsbare mensen zo kunnen helpen dat ze weer zelf controle hebben over hun leven? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet in de problemen komen, doordat ze de regels niet begrijpen? Hoe zorg je voor passende huisvesting voor iedereen? Hoe ga je eenzaamheid tegen, waardoor psychische problemen vaak alleen maar verergeren? Met andere woorden: hoe zorgen we voor inclusieve, veerkrachtige wijken, waarin iedereen een plek heeft en op zijn of haar manier kan meedoen?
Het Congres Zorg in een Sociaal Sterke Wijk wil samen met u antwoorden geven op deze vragen. We kijken naar de mooie voorbeelden en goede initiatieven die er zijn en komen zo tot een schets van een sociaal sterke wijk.

Onderwerpen

Tijdens het congres op 29 september passeren tal van onderwerp de revue. We laten zien hoe je concrete stappen maakt door de leefwereld van mensen die hulp nodig hebben centraal te stellen. Hoe je het woonprobleem kunt verbeteren door er op een andere manier naar te kijken. Hoe je door kwetsbare mensen en hun naasten te ondersteunen meer betrokkenheid van hun eigen netwerk krijgt. Hoe je als gemeente je dienstverlening zo inricht, dat veel meer mensen het begrijpen. Hoe je mensen met een hulpvraag meer op maat kunt helpen als je hulpverleners meer de ruimte geeft. En hoe je beter gebruik kunt maken van wat er in de wijk aan potentie is.

Experts en sprekers vanuit verschillende disciplines bieden u handvatten en gaan met u in gesprek hierover. Zodat u vol inspiratie met praktijkgerichte kennis, ideeën en nieuwe contacten naar huis gaat.

Sprekers

Ina Boerema

Ina Boerema

Projectcoördinator Suicidepreventie en mensen met verward gedrag GGD Zaanstreek

Sonja Visser

Sonja Visser

Initiatiefnemer Zelfregie NL en directeur Vereniging Zelfregie en Herstel

Michiel van Hees

Michiel van Hees

Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

Harald Schneider

Harald Schneider

Psychiater BuurtzorgT teams in Groningen

Stephan Hermsen

Stephan Hermsen

Directeur a.i. Provico, ggz in de huisartsenzorg

Bert van der Hoek

Bert van der Hoek

Bestuursvoorzitter Trimbos Instituut

Virginie van Boven

Virginie van Boven

Manager Netwerkzorg & Opleider Verpleegkundig Specialisten GGZ Reinier van Arkel

Rob de Jong

Rob de Jong

Lid Raad van Bestuur RIBW K/AM

Jules van Dam

Jules van Dam

Directeur De Tussenvoorziening

Ben Venneman

Ben Venneman

Adviseur, Trainer, Coach Bureau Onderboven

Ruud van den Goor

Ruud van den Goor

Ervaringsdeskundige Zelfregie NL

Praktische informatie

Prijs
De deelnemerskosten zijn 395,00 euro (inclusief btw).
Bij drie deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op petraschimmel@congreszaak.nl.

Datum en Locatie
29 september 2022, Galgenwaard Utrecht

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 28 augustus 2022 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail . Bij annulering vanaf 29 augustus 2022 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Accreditatie
Dit congres is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (categorie Algemene scholing cluster 1, 2 en 3): 5 punten.

Organisatie
De Congreszaak organiseert het congres, samen met experts en organisaties in de zorg en uit het sociale domein.

Lees meer

Voor wie?
Het congres is gericht op ervaren professionals en beledismakers die werkzaam zijn bij ggz-instellingen, F)ACT teams, jeugd teams, teams voor ouderen, verslavingsinstellingen, sociale werk- en woonvoorzieningen, instellingen uit het sociaal domein zoals sociale wijk- en buurtteams, herstelacademies en andere initiatieven uit het sociaal domein. Verpleegkundig specialisten GGz, POH’s, transfer- en wijkverpleegkundigen, zorgmakelaars, schuldhulpverleners en vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgorganisaties zijn ook van harte welkom.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl, 06-53370437.

 • 29 september 2022
 • }09:15 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • 395,- (inclusief btw)

Zorg in een sociaal sterke wijk

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vragen of opmerkingen?

Bel of mail ons!