Acute zorg, het 23ste Nationale Spoedzorg Congres

De druk op de acute zorg blijft onverminderd groot. De uitdagingen zijn legio. De vraagstukken divers: Welke (regionale) oplossingen zijn er voor het verkleinen van de personeelstekorten? Welke goede voorbeelden zijn er voor verbetering van de digitalisering? En hoe kunnen we in de regio de taken slimmer en efficiënter verdelen en coördineren? Deze actuele onderwerpen staan centraal tijdens het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022 in Utrecht. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En ga het gesprek aan met andere professionals in de acute zorg en schrijf u in.

 • 17 november 2022
 • }09:00 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 375,- (exclusief btw) - Vroegboekkorting € 325,- (exclusief btw)

Programma

 • 08:30 - Ontvangst en inschrijving
 • 09:15 - Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Arold Reusken
 • 09:30 - Ernst Kuipers | Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Ernst Kuipers van VWS bespreekt de stand van zaken met betrekking tot het overheidsbeleid in de acute zorg.

 • 10:00 - Mark Kramer | Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

Personeelstekorten, digitalisering en geografische concentratie en hun samenhang in de acute zorg.

Mark Kramer | Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg
Lid RvB Amsterdam UMC

 • 10:30 - Karel Hulsewé | Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

“Acute zorg is netwerkzorg” en “acute zorg is ook chronische zorg”. Twee statements uit het recent opgestelde en gepubliceerde Visiedocument Acute zorg van de bij acute zorg betrokken wetenschappelijke verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie). Het visiedocument biedt inzicht in de ambities van de medisch specialistische acute zorg.

Karel Hulsewé | Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten
Thorax- en gastro-intestinaal chirurg en Lid Bestuursraad Zuyderland ziekenhuis.

Lees meer

Het visiedocument biedt inzicht in de ambities van de medisch specialistische acute zorg. Er zijn vier groepen patiënten met een kenmerkende acute zorgvraag beschreven die elk om een andere invulling van de acute zorg vragen.

 • Patiënten met chronische aandoeningen meet een plotselinge verergering van hun aandoeningen
 • Ongedifferentieerd acute hulpvraag waarvan niet onmiddellijk de ernst is vast te stellen
 • Niet-gecompliceerd letsel
 • Zorg voor patiënten met multitrauma, een hartinfarct, CVA of andere complexe medische hulpvragen.

De beschrijving van verschillende patiëntgroepen helpt in het denken over de aard en complexiteit van de acute zorgvraag in de medisch specialistische zorg en mogelijk ook binnen andere zorgdomeinen. De spreker licht de patiëntgroepen en de specifieke zorgbehoefte nader toe en zal daarmee ook uitleggen waarom acute zorg netwerkzorg én chronische zorg is.

11:00 uur - Koffie- en theepauze met netwerkmogelijkheden

 • 11:30 - Plenaire ronde 1

Pitches over goede voorbeelden om het personeelstekort te verkleinen
Wij nodigen professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en onderzoekers uit zich aan te melden met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden die bijdragen aan terugdringing van het personeelstekort. De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de deelnemers in de zaal. Interesse om een presentatie te houden? Lees dan hier meer.

12:10 uur - Netwerklunch

 • 13:00 - De acute ouderenzorg is in opkomst

In tal van ROAZ- en zorgkantoorregio’s is acute ouderenzorg in opkomst. Dat vindt plaats onder termen als acute wijkverpleging, multidisciplinaire opvang van verwarde ouderen op de SEH, valpoli’s in ziekenhuizen en spoedopnamen in verpleeghuizen en Eerstelijns Verblijf Hoog- en Laag-Complex. Tijdens de pandemie kreeg de acute ouderenzorg mede vorm in de RONAZ: het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg. Op al deze ontwikkelingen blikt Bianca Buurman terug en vooruit. Zij geeft deelnemers tips hoe acute ouderenzorg in de regio kan verbeteren.

Bianca Buurman | Voorzitter V&VN – Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

 • 13:30 - Plenaire ronde 2

Pitches over goede voorbeelden van digitalisering die de zorgkwaliteit verbeteren
Wij nodigen professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en onderzoekers uit zich aan te melden met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden rond digitalisering. De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de deelnemers in de zaal. Interesse om een presentatie te houden? Lees dan hier meer.

 • 14:00 - Plenaire ronde 3

Pitches over goede voorbeelden van regionale taakverdeling van specifieke vormen van acute zorg
Wij nodigen professionals, leidinggevenden, beleidsmakers en onderzoekers uit zich aan te melden met ideeën, projecten, onderzoeken of goede voorbeelden rond regionale samenwerking en coördinatie van acute zorg. Goede voorbeelden kunnen ook alleen de ANW diensten, of bijvoorbeeld acute ggz of acute wijkverpleging betreffen. De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de deelnemers in de zaal. Interesse om een presentatie te houden? Lees dan hier meer.

14:40 Pauze met netwerkmogelijkheden

 • 15:00 - Open podium

Tijdens het open podium komt een actuele ontwikkeling aan bod die in het najaar van 2022 volop in de belangstelling staat. De congrescommissie nodigt een spreker uit die hierbij intensief betrokken is. Deze ontwikkeling kan gaan over ene van de drie congresthema’s. Deze kan ook liggen op het terrein van een nieuwe corona-uitbraak, een recente acute calamiteit of over een politiek incident over acute zorg.

 • 15:20 - Afsluitende discussie

Edwin Velzel is organisatie-adviseur op het gebied van verandermanagement en geeft antwoord op de vraag over de beste regionale en nationale veranderingsstrategie om arbeidstekorten te verkleinen, digitalisering te versnellen en voor goede regionale taakverdeling draagvlak te vinden. Velzel speelt een leidende rol bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA), ontwierp een regionale structuur voor de eerstelijn en leidde jarenlang informatiseringsprocessen.

Edwin Velzel | CEO, PGGM

Waarom?

De druk op de acute zorg blijft onverminderd groot. De uitdagingen zijn legio. De vraagstukken divers: Welke (regionale) oplossingen zijn er voor het verkleinen van de personeelstekorten? Welke goede voorbeelden zijn er voor verbetering van de digitalisering? En hoe kunnen we in de regio de taken slimmer en efficiënter verdelen en coördineren? Deze actuele onderwerpen staan centraal tijdens het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022 in Utrecht. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En ga het gesprek aan met andere professionals in de acute zorg en schrijf u in.

 • 16:00 - Afsluiting en uitloop
 • 16:15 - Netwerkborrel
 • 17:00 - Einde congres

Onderwerpen

De volgende actuele onderwerpen staan centraal tijdens het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022:

 • Welke (regionale) oplossingen zijn er voor het verkleinen van de personeelstekorten?
 • Welke goede voorbeelden zijn er voor verbetering van de digitalisering?
 • En hoe kunnen we in de regio de taken slimmer en efficiënter verdelen en coördineren?

Sprekers

Arold Reusken

Arold Reusken

Hoofd bureau Landelijk Netwerk Acute Zorg

Ernst Kuipers

Ernst Kuipers

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mark Kramer

Mark Kramer

Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg Lid RvB Amsterdam UMC

Karel Hulsewé

Karel Hulsewé

Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

Bianca Buurman

Bianca Buurman

Voorzitter V&VN Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

Edwin Velzel

Edwin Velzel

CEO PGGM

Praktische informatie

Prijs
Deelnemerskosten regulier 375,00 euro (exclusief btw). Vroegboekkorting 325,00 euro (exclusief btw) tot 1 augustus 2022. Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op secretariaat@congreszaak.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 16 oktober 2022 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail. Bij annulering vanaf 16 oktober 2022 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie
De Congreszaak / Guus Schrijvers Academie organiseren het congres, samen met de RAVU en Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd.

Voor wie?
Het congres op 17 november 2022 is interessant voor iedereen die professioneel betrokken is bij de acute zorg.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl , 06-53370437.

 • 17 november 2022
 • }09:00 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 375,- (exclusief btw) - Vroegboekkorting € 325,- (exclusief btw)

Acute Zorg; het 23ste Nationale Spoedzorg Congres

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vragen of opmerkingen?

Wilt u meer informatie of wilt u een opmerking achterlaten? Neem dan contact met ons op.