GGZ in de wijk: samen sterk!

29 september 2022 organiseren De congreszaak en Guus Schrijvers het GGZ-congres ‘Zorg in een sociaal sterke wijk”. Een aantal vragen staat centraal: Hoe zorgen we voor inclusieve, veerkrachtige wijken, waarin iedereen een plek heeft en mee kan doen? Hoe kunnen we (psychisch) kwetsbare mensen in de wijk helpen om weer zelf controle te krijgen over hun leven? Hoe ga je eenzaamheid tegen? En hoe zorg je voor passende huisvesting voor iedereen? We kijken naar mooie voorbeelden en goede initiatieven en komen zo tot een schets van een sociaal sterke wijk. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken en schrijf u in.

Andere kijk op de wijk
Steeds meer mensen lopen tegen de beperkingen van het huidige zorgsysteem aan. Wachttijden lopen op, kosten stijgen. Meer geld is niet de oplossing, hervorming en anders kijken naar (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn wel.

Veerkracht
Tijdens het GGZ-congres ‘Zorg in een sociaal sterke wijk’ laten we zien hoe je concrete stappen maakt door de leefwereld van mensen die hulp nodig hebben centraal te stellen. Hoe je het woonprobleem kunt verbeteren door er op een andere manier naar te kijken. En hoe je door (psychisch) kwetsbare mensen en hun naasten te ondersteunen meer betrokkenheid van hun eigen netwerk krijgt.

Meer ruimte voor hulpverleners
Maar ook hoe je als gemeente je dienstverlening zo inricht, dat veel meer mensen het begrijpen. Hoe je mensen met een hulpvraag meer op maat kunt helpen als je hulpverleners meer de ruimte geeft. En hoe je beter gebruik kunt maken van wat er in de wijk aan potentie is. Experts en sprekers vanuit verschillende disciplines bieden u handvatten en gaan met u in gesprek hierover. Zodat u vol inspiratie met praktijkgerichte kennis, ideeën en nieuwe contacten naar huis gaat. En er de dag erna mee aan de slag kunt gaan. Bekijk hier het congresprogramma en de sprekers. Meer informatie? Neem dan contact op met Petra Schimmel.

Andere kijk op de wijk
Steeds meer mensen lopen tegen de beperkingen van het huidige zorgsysteem aan. Wachttijden lopen op, kosten stijgen. Meer geld is niet de oplossing, hervorming en anders kijken naar (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn wel.

Veerkracht
Tijdens het GGZ-congres ‘Zorg in een sociaal sterke wijk’ laten we zien hoe je concrete stappen maakt door de leefwereld van mensen die hulp nodig hebben centraal te stellen. Hoe je het woonprobleem kunt verbeteren door er op een andere manier naar te kijken. En hoe je door (psychisch) kwetsbare mensen en hun naasten te ondersteunen meer betrokkenheid van hun eigen netwerk krijgt.

Meer ruimte voor hulpverleners
Maar ook hoe je als gemeente je dienstverlening zo inricht, dat veel meer mensen het begrijpen. Hoe je mensen met een hulpvraag meer op maat kunt helpen als je hulpverleners meer de ruimte geeft. En hoe je beter gebruik kunt maken van wat er in de wijk aan potentie is. Experts en sprekers vanuit verschillende disciplines bieden u handvatten en gaan met u in gesprek hierover. Zodat u vol inspiratie met praktijkgerichte kennis, ideeën en nieuwe contacten naar huis gaat. En er de dag erna mee aan de slag kunt gaan. Bekijk hier het congresprogramma en de sprekers. Meer informatie? Neem dan contact op met Petra Schimmel.