Wat kan Artificial Intelligence de acute zorg opleveren?

Er wordt in de (acute) zorg al langer gebruik gemaakt van online ondersteuning van medische beslissingen; oftewel artificiële intelligentie (AI). Door tal van nieuwe toepassingen en mogelijkheden kwam AI dit jaar in een stroomversnelling terecht. Maar de implementatie van online beslissingsondersteuning levert nog veel vragen op. Die komen aan bod op het 24ste Nationale Spoedzorgcongres, dat gaat over het slimmer organiseren van acute zorg.

Interessante onderwerpen

Deze editie van het spoedzorgcongres zoomt in op de digitale middelen en mogelijkheden die er zijn om de acute zorg slimmer te organiseren en de kwaliteit en toegankelijkheid te verbeteren. Bijvoorbeeld via apps, en kunstmatige intelligentie toepassingen. Tal van deskundige sprekers beantwoorden een groot aantal vragen hierover:

 • Voor welke online toepassingen kies je? Hoe kun je Artificial Intelligence (AI) zorgvuldig beheren om ervoor te zorgen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s? Wat levert het op qua efficiëntie, kostenbeheersing, inzetsnelheid en kwaliteit? En hoe kan het de werkdruk verlagen?
 • Hoe kunnen concrete data-onderbouwde acties worden geformuleerd voor het dempen van de vraag en het slimmer organiseren van het aanbod in de acute zorg?
 • Hoe kan de inzet van chatGPT in de acute zorg tijd besparen en daarmee de werkdruk verminderen en het werkplezier vergroten?
 • Hoe kunnen we optimaal profiteren van alle mogelijkheden van artificial intelligence, machine learning en beslissingsondersteuning? En hoe win je het vertrouwen van professionals en burgers hierbij?
 • Wat is er wettelijk, technisch en organisatorisch nodig om tot optimaal hergebruik van data in de acute zorg te komen?
 • Wat kan Nederland leren van de triage van acute zorg bij hap’s en ambulancezorg in Denemarken?

Kennissessies

Naast plenaire sprekers kunt u kiezen uit diverse interessante kennissessies:

 • Een Workshop over de ervaringen met online consulten bij de huisartsenpost: Wat gaat goed? Wat kan beter? Bespaart online melden professionele tijd? Kunnen huisartsen en triagisten hierdoor vaker vanuit huis werken? Hoe hoog waren de investeringen? En zijn de melders tevreden?
 • Drie presentaties over zelftriage: Thuisarts.nl, Spreekuur.nl urgetiechecker en ‘Moet-ik-naar-de-dokter’
 • Twee presentaties over Artificial Intelligence (AI) op de SEH: beoordelen van röntgenfoto’s op de HAP via AI en AI-triage op de SEH bij het LUMC.
 • Een kennissessie over de juridische aspecten van digitale toepassingen in de acute zorg.
 • Twee sessies over de acute geboortezorg: digitale en datagedreven ondersteuning in de geboortezorg en een sessie over zorgcoördinatie in de geboortezorg.
 • Een presentatie over de vraag hoe we verder gaan met het uitwisselen van patiëntengegevens na het stopzetten van de corona-opt in maatregel.

Voor wie?

Het congres is interessant voor iedereen die professioneel betrokken is bij de acute zorg. Werkt u in de eerstelijn, de ambulancezorg, de acute wijkverpleging of bij de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg? Komt dan op 3 november naar Utrecht. Bent u professional, leidinggevende, beleidsmaker, patiëntvertegenwoordiger, software-ontwikkelaar, consultant en/of onderzoeker? Schrijf u dan in en doe nieuwe kennis en kennissen op.

Organisatie

De Congreszaak organiseert het congres, samen met het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht. Accreditatie is aangevraagd.

Informatie en inschrijven

Bekijk hier het congresprogramma, de sprekers en de praktische informatie. De deelnemerskosten bedragen  425 euro (btw vrij). Dit congres is geaccrediteerd door ABAN voor 6 punten in cluster 1, 2 en 3.

Contact
secretariaat@guusschrijversacademie.ml
06 – 5337 0437

Website by Consupport